شرکت شیمی دارویی داروپخش یکی از زیر مجموعه های شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین TPICO محسوب می گردد و سهام اصلی آن متعلق به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ( شستا) می باشد. در حال حاضر هلدینگ دارویی تامین بزرگترین مجموعه دارویی کشور میباشد که با 7500 نفر سرمایه انسانی، تعداد 31 شرکت را تحت پوشش دارد و با تولید 810 قلم محصول نهایی و 90 قلم مواد اولیه و 243 قلم محصول انحصاری حدود 34 درصد از سهم بازار تولید داروی انسانی،70 درصد سهم بازار مواد اولیه دارویی، 34 درصد سهم بازار توزیع دارو،24 درصد سهم تولید داروی دامی ،40 درصد سهم صادرات دارو به 49 کشور و 4 درصد سهم واردات دارو را به خوداختصاص داده است. شرکت شیمی دارویی داروپخش(DPPC) با حمایت سازمان یونیدو در سال 1371 هجری شمسی ( 1993 میلادی) تاسیس و در سال 1375 هجری شمسی (1997میلادی ) به عنوان شرکتی ایرانی با سهامی عام به بهره برداری رسید و در سال 1381 هجری شمسی ( 2003 میلادی ) در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.