جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت شیمی دارویی در سال ۱۳۹۸

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت شیمی دارویی داروپخش ( سهامی عام ) در ساعت 10 روز شنبه مورخ 14/2/1398 با حضور 66/85 درصد از نمایندگان صاحبان سهام ( به شرح لیست پیوست ) ، اعضاء هیأت مدیره ، مدیر عامل شرکت و نماینده مؤسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر و نماینده سازمان بورس اوراق بهادار در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در تهران، بزرگراه چمران شمال نرسیده به پل پارک وی ورودی هتل استقلال کوچه استقلال تشکیل و تصمیمات به شر زیر اتخاذ گردید :

1) ترازنامه شرکت در تاریخ 29/12/1397 ، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 29/12/1397 مورد تصویب مجمع قرار گرفت .
2) در خصوص تقسیم سود مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص به مبلغ 483ر196 میلیون ریال ، مبلغ 850ر119 میلیون ریال خالص به عنوان سود سهام ( به ازاء هر سهم به مبلغ 470 ریال ) به نسبت تعداد سهام بین سهامداران تقسیم و مابقی به عنوان سود انباشته به سال بعد منتقل گردد .

3) مؤسسـه حسابرسی اصول پایه فراگیر بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی شرکت و مؤسسـه حسابرسی ارقام نگر آریا بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . ضمناً مجمع به هیات مدیره شرکت اختیار داد تا نسبت به عقد قرارداد و پرداخت حق الزحمه بازرس قانونی اقدام نماید.
4) روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید .