افتخاری دیگر برای شرکت شیمی دارویی داروپخش و کسب مقام برتر صنعت داروسازی

شرکت شیمی دارویی داروپخش موفق به دریافت تندیس و کسب مقام شرکت برتر صنعت داروسازی در سال 1397 از جشنواره ملی سالانه برترین شرکت های ایران شد.