انتصاب عضو جدید در هیئت مدیره شیمی دارویی داروپخش

به موجب حکم صادره از سوی جناب آقای دکتر رضوانی فر مدیرعامل محترم TPICO ، جناب آقای هاشم اشنه در به عنوان نماینده شرکت توزیع داروپخش در هیئت مدیره شرکت شیمی دارویی داروپخش(سهامی عام)(موظف) منصوب گردید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در پیشبرد اهداف و سیاست های مجموعه تامین اجتماعی و در جهت خدمت به ملت شریف ایران و نظام جمهوری اسلامی با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.