ارتباط با مدیران

نام

واحد

تلفن

ایمیل

1

آقای دکتر سعید کوچکی

مدیر عامل

44982122

m_director@dppcco.com

2

آقای مهندس ابراهیم گنجی

معاونت مالی

44982123

ganji@dppcco.com

3

آقای دکتر حمید نوروزی مطلق

مسئول فنی و تضمین کیفیت

44991644

qa@dppcco.com

4

آقای دکتر کیومرث حسینی

طرح و توسعه

داخلی 143

drskhosseini@dppcco.com

5خانم مهندس لیلا هداوندحسابرسی داخلیداخلی 245

auditor‌@dppcco.com

6

آقای دکتر حسین یاوری

واردات

44981189

dppc@dppcco.com

7آقای مسعود خسرویاداری,سرمایه انسانی 44985055hcm@dppcco.com , hse@dppcco.com

8

آقای بابک خلج زاده

فروش

44988341

Sales@dppcco.com

9

آقای مهندس آرمان صوفی زاده

تولید API

44984945

api@dppcco.com

10

آقای مهندس محمد ابراهیم اینانلو

تولید پلت

داخلی 208

pellet_dc_manager@dppcco.com

11

آقای مهندس پویان رحمانی

فناوری اطلاعاتداخلی 113rahmani@dppcco.com

12

آقای مهندس مهدی حاتم فیاض

PTRE

داخلی 281

ptre@dppcco.com

13

آقای مهندس مسعود جعفری

برنامه ریزی و انبارها

44988340

planning@dppcco.com

14

آقای مهندس عباس عطایی

بازاریابی و صادرات

44982124

export@dppcco.com

15

آقای مهندس مهدی بیک پور

تدارکات داخلی

44988342

supplies@dppcco.com

16

آقای مهندس غلامرضا غلامی

کارخانه کرمانشاه

0833-4270483

kermanshah_manager@dppcco.com

17

آقای مسعود خسروی

امور مالی

44982125

18

آقای مهندس محمدحسین نوروز

حراست

44985121

 

19

آقای مهندس امیر قیومی

 فنی و مهندسی

44988344

technical@dppcco.com

20آقای مهندس نادر نصیریآزمایشگاه کنترل کیفیت44984946qc_manager@dppcco.com
21آقای مهندس آرمان صوفی زادهLVHV2  
22آقای مهندس حمید مرجانیپایلوتداخلی 116 
23خانم دکتر مریم محبیتحقیقاتداخلی 274 
 

*** برای تماس با مدیرانی که دارای داخلی هستند لطفا با شماره های 44981191 الی 3 تماس حاصل فرمایید ***