دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت شیمی دارویی داروپخش(سهامی عام) دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 که ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ1396/02/19 در مرکز مطالعات و بهره‌وری منابع انسانی، سازمان مدیریت صنعتی(ساختمان شماره 2) واقع در تهران- خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایران‌شناسی، خیابان نهم تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.

ضمناً سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها که مایل به حضور در جلسه مذکور می باشند می توانند 48 ساعت کاری قبل از تشکیل مجمع به واحد سهام شرکت واقع در تهران- کیلومتر 18 اتوبان تهران – کرج، خیابان داروپخش(شصت و یکم)، خیابان طالقانی پلاک یک مراجعه و یا ارائه ورقه سهام یا گواهی موقت نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه اقدام نمایید.

 

دستور جلسه:

1-قرائت گزارش هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی شرکت.

2-بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی و عملکرد سال مالی منتهی به 1396/12/29و تقسیم سود.

3-انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت.

4-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت.

5-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی 1397.

6-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع مذکور می باشد.