برگزاری مراسم جشن روز کارگر

شرکت شیمی دارویی با توجه به روال هر ساله در راستای استراتژی افزایش رضایت و اشتیاق شغلی کارکنان نسبت به انتخاب کارکنان نمونه اقدام و مراسمی به مناسبت روز جهانی کار و کارگر برگزار نمود.

در این مراسم س از سخنرانی مدیریت محترم عامل و تقدیر ایشان از کلیه کارکنان شرکت در خصوص همکاری و همیاری ایشان در سال 1396 و نیز ارائه رهنمودهایی در ارتباط با برنامه های سال جاری شرکت با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه؛ برنامه های شاد و مسابقات متنوعی ارائه و سپس از آن نسبت به معرفی و اهدا جوایزی به شرح زیر اقدام گردید:

تقدیر و اهدا جوایز به:

-کارکنان نمونه در کلیه سطوع اعم از: کارگر؛ کارمند؛ کارشناس؛ مسئولین؛ سرپرستان؛ روسا و مدیران

-مدرسین داخلی که با واحد آموزش همکاری دارند

-اعضا تیم فوتسال سومین دوره مسابقات شرکت سرمایه گذاری تامین

-برندگان و برگزار کنندگان مسابقات ورزشی داخلی به عنوان مسابقات بسیج کارگری

-کارکنان واحد HSE در زمیانه فعالیتهای ایمنی در سطح شرکت