برگزاری چهارمین دوره مسابقات شطرنج شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین

مسابقات شطرنج به میزبانی شرکت تحقیقات مهندسی توفیق دارو در تاریخ 16/02/1397 به مدت یک روز با حضور تیم های، کارخانجات داروپخش، شرکت تحقیقات مهندسی توفیق دارو، شرکت تولید مواد اولیه داروپخش(تماد)، شرکت کاسپین تامین و شیمی دارویی داروپخش برگزار گردید که در نهایت تیم شرکت شیمی دارویی داروپخش به مقام دوم در مسابقات فوق نایل آمد.