برگزاری چهارمین دوره مسابقات تنیس روی میز شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین

مسابقات مقدماتی تنیس روی میز به میزبانی شرکت شیمی دارویی داروپخش در تاریخ 10/02/97 به مدت یک روز با حضور تیم های: کارخانجات داروپخش، شرکت تحقیقات مهندسی توفیق دارو، شرکت تولید مواد اولیه داروپخش(تماد)، شرکت کاسپین تامین و شیمی دارویی داروپخش برگزار گردید که در نهایت تیم کارخانجات داروپخش به عنوان تیم اول و شیمی دارویی داروپخش مقام دوم را از آن خود نمود.