گواهی ایزو ۱۰۰۴

در آذر ماه 1398، شرکت شیمی دارویی دارو پخش موفق به اخذ گواهی ISO1004:2018 در حوزه پایش و اندازه‌گیری رضایت مشتری شده است.

 

دانلود مدرک ISO10004:2018

همچنین پس از ساختار و راه اندازی بخش LVHV بر تکیه بر دانش داخلی شرکت و نیز انجام تست‌های مربوط به کیفی سازی دستگاه‌ها و Utility ها و معتبر سازی فرآیندهای تولیدی با رعایت الزامات GMP، موفق به اخذ گواهینامه GMP خط تولید LVHV شده‌ایم و علاوه بر این تمدید گواهینامه‌های GMP خط تولید 4 و 5 ماده اولیه دارویی با ارتقا سیستم مدیریت کیفیت، صورت پذیرفت.