«شیمی‌دارویی داروپخش» در رقابت‌ شرکتهای دارای محصولات دانش‌بنیان “سه ‌ستاره” چید

شرکت شیمی‌دارویی داروپخش موفق به کسب جایگاه شرکت «سه ستاره» در حوزه صادرات محصولات خود شد.

در این رتبه‌بندی که از سوی باشگاه سرآمدان صادرات دانش‌بنیان ایران (IHTECC) اعلام شد، معیارهایی برای رتبه‌بندی‌ در نظر گرفته شده است که عمده آنها به داشتن محصولات دارای تاییدیه دانش‌بنیان و همچنین فعالیت در حوزه صادرات مربوط است. برهمیـن اسـاس شـرکتها در قالب شرکتهای 5 ستاره، 4 ستاره، 3 ستاره و مستعد ، رتبه بندی شده‌اند و شرکت شیمی‌دارویی داروپخش توانست جزو شرکتهای سه ستاره قرار بگیرد.

اهم معیارهای شرکتهای 3 ستاره که در این رتبه‌بندی لحاظ شده،‌ شامل «کسب حداقل 40 درصد از مجموع امتیازات» و «داشتن محصول هایتِک با حداقل 35 درصد امتیاز فنی» می‌باشد.

این اقدام با هدف تلاش برای دستیابی بـه اهـداف سند چشم انداز سال 1404 جمهوری اسلامی ایران در حوزه اقتصاد، صورت گرفته است که بر اساس آن، کشورمان باید از تمرکز بر تجارت سنتی بر مبنای خام فروشی و صنایع اولیه به سـمت اقتصادی مبتنی بر نوآوری و فناوری‌های پیشرفته درون‌زا حرکت کرده و در بازارهای بین‌المللی حضور یابند. بدین منظور، برای حضور موفق در عرصه صادرات، انتخاب شرکتهای برتر و ترسیم راهبرد دقیق در ورود بـه هر بازار، نیاز است و در اولین گام،‌ رتبه‌بندی مذکور صورت گرفته است.

خاطرنشان میشود باشگاه سرآمدان صادرات دانش‌بنیان با هدف ارتقای جایگاه رقابتی شرکت‌های برتر فعال در این حوزه راه‌اندازی شده و زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت میکند. در اولین دور از این رقابتها بیش از هزار شرکت مورد ارزیابی قرار گرفتند.