دیدار نماینده دولت جمهوری داغستان با مدیرعامل شرکت شیمی داروئی داروپخش

آقای امین علیف ( Emin Aliev ) نماینده دولت جمهوری داغستان در ایران باحضور در شرکت شیمی داروئی داروپخش با دکتر عبداله پور مدیرعامل شرکت دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار آقای علیف در مورد بهره مندی و استفاده جمهوری داغستان از دانش و تجربیات شرکت شیمی داروئی داروپخش جهت بازار داروئی جمهوری متبوعه خود اعلام علاقه مندی نمود.

آقای دکتر عبداله پورنیز ضمن قدردانی از حضور میهمانان ، به کشورهای منطقه CIS بعنوان بازار هدف شرکت اشاره و به همکاری جهت صادرات محصولات شرکت به این منطقه تاکید نمودند.