تعداد محصولات دارای تاییدیه دانش‌بنیان به 30 رسید

کارگروه ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، چهار محصول دیگر …

معـرفـی صنعت مــواد اولیه دارویــی ایـــران

  معـرفـی صنعت مــواد اولیه دارویــی ایـــران   تـوجـه بـه …

مقاله در مورد محصولات پلت

توضیحات اختصاصی واحد تولید پلت ساختمان پلت پلت از بخش هاي زير تشكيل شد…

COVID -۱۹

مسئولیت اجتماعی شرکت شیمی دارویی داروپخش و  COVID -19 همزما…

دانش

کارگروه ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، 26 محصول شرکت "ش…

گواهی ایزو ۱۰۰۴

در آذر ماه 1398، شرکت شیمی دارویی دارو پخش موفق به اخذ گواهی ISO1…

اخذ تقدیرنامه اشتهار به کیفیت ۳ ستاره

هفتمین دوره جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران بر مبنای مدل ار…

برگزاری سمینار تخصصی تاییدیه زیست محیطی محصول

رگزاری سمینار تخصصی تاییدیه زیست محیطی محصول الزامات جدید ص…

و باز هم افتخاری دیگر برای شرکت شیمی دارویی داروپخش برای سومین سال پیاپی به عنوان صادرکننده برتر

شرکت شیمی دارویی داروپخش موفق به دریاف لوح صادرکنندگان برتر سال 1397 ا…