اخذ تقدیرنامه اشتهار به کیفیت ۳ ستاره

هفتمین دوره جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران بر مبنای مدل ارزیابی کیفیت (IMQA) برگزار شد که شرکت شیمی دارویی داروپخش موفق به دریافت اشتهار به کیفیت 3 ستاره برای تولید محصول (پتاسیم کلاو) گردید