اخذ گواهینامه‌های ایزو از آکادمی توف ایران-آلمان(توف نورد)

شرکت شیمی دارویی داروپخش در اسفند ماه سال 1397 پس از سه روز ممیزی توسط آکادمی توف ایران-آلمان(توف نورد)، موفق به اخذ گواهینامه‌های 14001،10002،10013،10015،90001،50001 و همچنین 45001 ( این شرکت جزء اولین شرکت هاییست که توانسته ایزو 45001 راپیاده سازی کند)، گردیده است.