دریافت نشان عالی تولید ملی و لوح تقدیر تولید ملی

شرکت شیمی دارویی دارو پخش با حضور در کنگره نشان عالی تولید ملی در سوم خرداد ماه سال 96، موفق به دریافت نشان عالی تولید ملی و لوح تقدیر تولید ملی به پاس تلاش های اقتصادی در دوران رکود شده است.