ثبت دو محصول مخلوط پتاسیم کلاو با سایلوئید و آویسل در کشور هند و صادرات به این کشور

شرکت شیمی دارویی داروپخش موفق به ثبت دو محصول مخلوط پتاسیم کلاو با سایلوئید و آویسل در کشور هند شد و بزودی به این کشور صادرات خواهد داشت.

با توجه به تغییر در قوانین و سخت گیرانه تر شدن فرآیند ثب محصولات دارویی در کشور هند، ثبت این محصول موفقیتی بزرگ برای شرکت شیمی دارویی داروپخش محصوب می شود.

در فرآیند ثبت این محصولات تمام مستندات شامل گواهی GMP داخلی، مستندات کیفی سازی و معتبر سازی فرآیند های تولید و سایر اطلاعات بر مبنای گایدلاین های معتبر بین المللی به طور کامل به سازمان غذا و داروی هند ارائه شد و مورد تایید قرار گرفت.

توافقات اولیه با یکی از داروسازان بزرگ هندی جهت صادرات به این کشور بعمل آمده است که روز های آتی، قرارداد آن با امضا طرفین عملیاتی خواهد گردید.