رونمایی از ۵ محصول جدید شرکت شیمی دارویی داروپخش با حضور نمایدگان مجلس و اعضای کمیسیون بهداشت