کسب مقام برتر در پروژه پایپلاین طلایی گروه دارویی تامین

در طی برگذاری نشست پایان سال اعضای محترم هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری دایویی تامین با مدیرعامل شرکت های تابعه، 9 شرکت برتر این گروه معرفی گردید. که در این خصوص تقدیرنامه ای جهت تقدیر به جنات آقای دکتر عاصم عبداله پور مدیر عامل محترم شرکت شیمی دارویی داروپخش اعطا گردید.

 

متن تقدیرنامه:

گالری تصاویر