درباره شیمی دارویی داروپخش

شرکت شیمی دارویی داروپخش یکی از زیر مجموعه های شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین TPICO محسوب می گردد و سهام اصلی آن تعلق به شرکت سرمایه گذاری ….

اخبار

محصولات

محصولات شرکت شیمی دارویی داروپخش

محصولات شرکت شیمی دارویی داروپخش

گواهینامه ها و جوایز

شرکت شیمی دارویی داروپخش هدف خود را دست یابی به بهترین کیفیت قرار داده تا بتواند علیرغم بودن یا نبودن گواهی نامه های بین المللی که اثبات کننده جایگاه… ادامه مطلب