پیام مدیر عامل

شرکت شیمی دارویی داروپخش یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد موثره و نیمه ساخته دارویی در اشکال پودری و پلت می باشد که به منظور کسب جایگاه شایسته در بازارهاس داخلی و صادراتی و تحقق اهداف استراتژیک سازمان، گام های بلندی را در جهت اجرا و تعهد به یک سیستم جامع مدیریت یکپارچه برداشته است و با تلاش جهت پیاده سازی استانداردهای جهانی به منظور ارتقاء کیفیت با دریافت گواهینامه GMP از سازمان غذا و دارو، سعی در برآورده سازی دقیق خواسته ها و نیازهای مشتریان و جلب رضایت آنان را داشته است. در راستای ارائه محصول با کیفیت به مشتریان و فراهم نمودن شرایط کاری ایمن و بهداشتی، محیط زیست و ارتقاء عملکرد انرژی، اقدام به استقرار نظام مدیریت یکپارچه براساس استانداردها نموده است.

 

 دکتر سعید کوچکی

 مدیر عامل