موفقيتي ديگر در مجموعه افتخارات شركت شيمي دارويي داروپخش ثبت گرديد

مقام معظم رهبري: فقط اقتصاد دانش بنيان مي تواند چرخه علم تا ثروت را تكميل كند.

بر مبناي مصوبه “كارگروه ارزيابي و تشخيص صلاحيت شركت‌ها و موسسات دانش بنيان” ، اين شركت از تاريخ 96/08/14به عنوان شركت صنعتي دانش‌بنيان تاييد شده است، كه اين دستاورد حاصل تلاش مديران، كارشناسان و پرسنل توانمند وخلاق با بهره برداري از دانش و تكنولوژي روز دنيا در توليد مواد اوليه دارويي و محصولات نيمه ساخته مي باشد. كسب عنوان شركت صنعتي دانش بنيان در راستاي تحقق بخشيدن به منويات رهبر معظم انقلاب در تقويت جبهه اقتصاد مقاومتي و قطع وابستگي صنعت دارو به خارج از كشور مي باشد.