مجمع عمومی سالیانه 1402

آگهی مجمع 1402

🔹بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت شيمي دارويي داروپخش ( سهامي عام ) یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به 29/12/1401  این شرکت كه ساعت 15  روز  شنبه مورخ 13/03/1402  در محل شرکت کارخانجات داروپخش ، واقع در تهران – کیلومتر 18 اتوبان تهران – کرج ، خیابان داروپخش ( شصت و یکم )  تشكيل مي گردد، حضور بهم رسانند .

همچنین جهت مشاهده آنلاین این مراسم در تاریخ مذکور می توانید از طریق لینک ذیل اقدام نمایید:

مجمع عمومی شرکت شیمی دارویی داروپخش سال 1402

🔸نام کاربری: کدبورسی بصورت کامل (مثال: تست12345)
🔸رمز عبور: شماره شناسنامه(فرد حقیقی)/شناسه ملی(فرد حقوقی)