کسب مقام برتر در پروژه پایپلاین طلایی گروه دارویی تامین

در طی برگذاری نشست پایان سال اعضای محترم هیئت مدیره شرکت سرمای…

کسب مقام سوم دومین دوره مسابقات تنیس روی میز شرکت های تابعه هلدینگ دارویی تامین

این دوره از مسابقات، امسال روز دهم امرداد ماه در شهر تبریز و ب…