اعضاء هیئت مدیره شرکت شیمی دارویی داروپخش

ترکیب اعضا

ترکیب اعضاء هیئت مدیره

  • آقای امیر منصور سرتاج به سمت رئیس هیئت مدیره
  • آقای ابراهیم گنجی به سمت عضو اصلی هیئت مدیره
  • آقای اسماعیل حریریان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
  • آقای حامد عظیم زاده به سمت عضو اصلی هیئت مدیره
  • آقای سعید کوچکی به سمت عضو اصلی هیئت مدیره