درباره ما

مواد اولیه دارو
اخبار

معرفی صنعت مواد اولیه شیمی دارویی ایران

شرکت شیمی دارویی داروپخش، بخش عظیمی از تولید مواد اولیه دارو کشور را بر عهده دارد، از جمله دارو های انسانی و دامی با توجه به داروی با کیفیت و اطمینان از استمرار آن در هر شرایط، یکی از دغدغه

ادامه ی مطلب
تولید مواد اولیه دارو
محصولات

چگونگی تولید مواد اولیه دارو در شیمی دارویی

شیمی دارویی درباره کشف، سنتز و تکوین، شناسایی و تفسیر روش اثر ترکیبات فعال زیستی در سطح مولکولی بحث می کند و تاکید آن عمدتاً بر داروها می باشد.این دانش از دانش‌های پایه در داروسازی به‌شمار می‌رود و بخش گسترده‌ای

ادامه ی مطلب