مجمع عمومی سالانه شرکت شیمی دارویی داروپخش

/
به اطلاع می رساند مجمع عمومی سالانه شرکت شیمی دارویی داروپخش روز…

کلیه خطوط تولیدی شرکت شیمی‌دارویی داروپخش موفق به اخذ گواهی GMP شدند

شرکت شیمی‌دارویی داروپخش با سابقه فعالیت در زمینه تولید مواد مو…

افزایش تعداد محصولات دارای تاییدیه دانش‌بنیان به 33 محصول

3 محصول دیگر شرکت شیمی دارویی داروپخش تاییدیه دانش‌بنیان گرفت و بدی…

تعداد محصولات دارای تاییدیه دانش‌بنیان به 30 رسید

کارگروه ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، چهار محصول دیگر …

COVID -۱۹

مسئولیت اجتماعی شرکت شیمی دارویی داروپخش و  COVID -19 همزما…

دانش

کارگروه ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، 26 محصول شرکت "ش…

گواهی ایزو ۱۰۰۴

در آذر ماه 1398، شرکت شیمی دارویی دارو پخش موفق به اخذ گواهی ISO1…

اخذ تقدیرنامه اشتهار به کیفیت ۳ ستاره

هفتمین دوره جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران بر مبنای مدل ار…

برگزاری سمینار تخصصی تاییدیه زیست محیطی محصول

رگزاری سمینار تخصصی تاییدیه زیست محیطی محصول الزامات جدید ص…