مواد اولیه دارو

API

برای دیدن کاتالوگ هر محصول، بر روی آن کلیک نمایید.

No Cas Number Name No Cas Number Name No Cas Number Name
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
59-43-8
Vit. B1 (Inj., Oral)
31
106463-17-6
Tamsulosin HCl
32
532-03-6
Methocarbamol(Inj., Oral)
33
120011-70-3
Donepezil HCl
34
61177-45-5, 7631-86-9
Clavulanate Potassium+Silicon dioxide
35
61177-45-5
Clavulanate Potassium
36
83881-52-1
Cetirizine HCL
37
147098-20-2
Rosuvastatin Calcium
38
61177-45-5, 9004-34-6
Clavulanate Potassium+Microcrystalline cellulose
39
141-01-5
Ferrous Fumarate
40
76824-35-6
Famotidine(Inj., oral)
41
170729-80-3
Aprepitant
42
134523-03-8
Atorvastatin Calcium
43
74469-00-4
Clavulanate Potassium+Amoxicillin
44
103639-04-9
Ondansetron HCl( Inj., Oral)
45
74103-0603
Ketorolac tromethamine(inj.)
46
83905-01-5
Azitromycin taste masked
47
72956-09-3
Carvedilol
48
169590-42-5
Celecoxib
49
103628-48-4
Sumatriptan Succinate
50
721-50-6
Prilocaine Base & HCl
51
242478-38-2
Solifenacin Succinate

برای دیدن محصولات بعدی (پلت) بر روی آیکون روبرو کلیک نمایید.

اشتراک گذاری مطلب

Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Share on twitter