جوایز و گواهینامه ها

داروسازی
جوایز و گواهینامه ها

تایید صلاحیت آزمایشگاه شیمی دارویی داروپخش

تایید صلاحیت آزمایشگاه چیست؟ مرکز ملی تایید صلاحیت آزمایشگاه های کشور، بر اساس استاندارد های بین المللی تایید صلاحیت، آزمایشگاه های شیمی دارویی، برق و الکترونیک، بسته بندی و سلولزی، بیولوژی، میکرو بیلوژی، نساجی و چرم و غیره را صادر

ادامه ی مطلب