آدرس

تهران،18 کیلومتری کرج،خیابان داروپخش،خیابان طالقانی،پ 1 شرکت شیمی دارویی داروپخش

صدای مشتری

تلفن: 3 – 44981191 فکس: 44985053 ایمیل: info@dppcco.com

تماس با ما

    انتقادات و پیشنهادات