محصولات

مواد اولیه دارویی پلت
محصولات

داروی پلت چیست؟

ساختمان پلت پلت از بخش های زیر تشکیل شده است: ۱– هسته اولیه : که خود ممکن است از گرد کردن کریستالهای شکر (عمدتاً) و یا مواد بی ضرر دیگر تشکیل شده باشد و یا اینکه با توجه به روش ساخت

ادامه ی مطلب