جوایز و گواهینامه ها

گواهینامه­ ها و جوایز

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001) از سال 1388
گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست (ISO 14001) از سال 1388
گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه­ای (ISO 45001) از سال 1397
گواهینامه سیستم رضایت مشتری جهت رسیدگی به شکایت (ISO 10002) از سال 1391
گواهینامه سیستم مدیریت انرژی (ISO 50001) از سال 1391
گواهینامه سیستم مدیریت آموزش (ISO 10015) از سال 1392
گواهینامه مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت (ISO 10013) از سال 1394

جایزه ملی کیفیت غذا و دارو و بهداشت ایران

گواهی­نامه اهتمام به کیفیت در تولید پتاسیم کلاو در سال 1390
گواهی­نامه اهتمام به کیفیت در تولید ماده اولیه لوزارتان پتاسیم در سال 1391
تقدیرنامه اشتهار به کیفیت تک ستاره در تولید مواد اولیه دارو پتاسیم کلاو در سال 1391
تقدیرنامه اشتهار به کیفیت دو ستاره در تولید ماده اولیه دارویی پتاسیم کلاو در سال 1392

جایزه مدیریت سبز ایران

 گواهی­نامه تعهد سبز (سطح 3) از انجمن مدیریت سبز ایران در سال 1390
گواهی­نامه تعهد سبز (سطح 2) از انجمن مدیریت سبز ایران در سال 1391

صنعت سبز

 گواهینامه صنعت سبز قابل تقدیر در سال 1387
گواهینامه صنعت سبز قابل تقدیر در سال 1392

جایزه ملی بهره ­وری

 سپاس­نامه در سومین و چهارمین دوره جایزه ملی بهره­وری در سال­های 1391 و 1392
تقدیر­نامه در پنجمین و ششمین دوره جایزه ملی بهره­وری در سال­های 1393 و 1394
حضور در چهارمین مرحله مسابقه بین المللی تجربیات موفق در کشور فیلیپین در سال 1394

جایزه ملی بهره­ وری و تعالی سازمانی

گواهی تعهد به تعالی در سال 1390

طرح ملی رتبه ­بندی کارت­های بازرگانی


گواهینامه رتبه زرین در سال 1389
گواهینامه رتبه زرین دوستاره در سال 1393