تایید صلاحیت آزمایشگاه شیمی دارویی داروپخش

تایید صلاحیت آزمایشگاه چیست؟

مرکز ملی تایید صلاحیت آزمایشگاه های کشور، بر اساس استاندارد های بین المللی تایید صلاحیت، آزمایشگاه های شیمی دارویی، برق و الکترونیک، بسته بندی و سلولزی، بیولوژی، میکرو بیلوژی، نساجی و چرم و غیره را صادر می کند.این استاندارد ها توسط IAF که اعم از: ایزو ۹۰۰۱ ، ایزو ۱۴۰۰۱ ، ایزو ۴۵۰۰۱ و … توسط IAF تایید صلاحیت شده است. 

شیمی دارویی

استاندارد های آزمایشگاهی

استاندارد های آزمایشگاهی در بخش شیمی دارو به سه بخش تقسیم می شوند که این سه بخش  شامل موارد زیر هستند:

   1- استاندارد (17025): جستجو و شناسایی باکتری های گرم منفی، جستجو و شناسایی باکتری های اشرشیا کولی، جستجو و شناسایی باکتری سالمونلا، جستجو و شناسایی باکتری سودو موناس آنروژینوا، جستجو و شناسایی باکتری استافیلو کوکوس اوروثوس، جستجو و شناسایی مخمر کاندیدا آلمینیکس.

   2- استاندارد آکرودیته: کنترل فیزیک و شیمیایی مواد اولیه مورد مصرف در خطوط تولید، کنترل میکروبیولوژی مواد اولیه در مورد مصرف خطوط.

   3- استاندارد GLP: 

اشتراک گذاری مطلب

Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Share on twitter