حضور شیمی دارویی داروپخش در نمایشگاه ایران فارما 2022

ایران فارما 2022

ششمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما 2022  شرکت های دارویی و صنایع وابسته با حضور پررنگ شرکت شیمی دارویی داروپخش در محل مصلی امام خمینی تهران برگزار شد.