کارنامه درخشان شرکت شیمی دارویی داروپخش در سال ۱۴۰۰

مجمع دشیمی

گزارش خبرنگار عصر اقتصاد از مجمع عمومی:

دارندگان 81/76% سهام شرکت شیمی دارویی داروپخش (سهامی عام) ساعت 10:00 دوشنبه مورخ 1401/03/23 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت را جهت رسیدگی به صورتهای مالی و عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به 1400/12/29 تشکیل دادند. 

به گزارش خبرنگار ما، جناب آقای دکتر نکویی نیا بعنوان رئیس، آقایان حسین فراهانی و دکتر حاجی میری به عنوان ناظرین و آقای ابراهیم گنجی به عنوان دبیر، هیئت رئیسه مجمع عمومی را تشکیل دادند.مجمع عمومی پس از استماع گزارش هیئت مدیره جلسه مجمع توسط مدیرعامل شرکت شیمی دارویی داروپخش، جناب آقای دکتر کوچکی و قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ نمود:

  • صورتهای مالی به شرح پیشنهادی هیئت مدیره تصویب گردید.

  • برای هر سهم مبلغ ۳۱۲۰ ریال سود تخصیص یافت.

  • موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و روزنامه اطالاعات به عنوان روزنامه کثیر النتشار شرکت در سال مالی جاری انتخاب شدند.

اعضای هیئت مدیره

اجرای طرحهای عملیاتی

1 -خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور 700KW به منظور افزایش توانبرق و جلوگیری از تعطیلی خطوط تولید در هنگام قطعی برق

2 -نصب دستگاه ترانس برق و کنترل نوسانات، جلوگیری ازآسیب به تجهیزات برقی

3 -اجرای زیر ساخت Active و Passive و انتقال شبکه های ارتباطی، نرم افزاری، دوربین های نسل جدید و مخابراتی بر بستر فیبر نوری

4 -ساخت یک دستگاه تقطیر جدید و به روز رسانی و اصالح ساختار 2 دستگاه تقطیر به منظور افزایش راندمان حالل های ریکاوری

اهم دستاورد های شرکت طی سال 1400

1 -رشد 4/2 واحد درصد حاشیه سود خالص از 9/32 درصد سال 1399 به 3/35 درصد در سال 1400

2 -کاهش یک درصدی نسبت هزینه های مالی به فروش در مقایسه با سال قبل

3 -افزایش 29 درصدی ظرفیت تولید نسبت به سال قبل

4 -افزایش 21 درصدی بازده حقوق صاحبان سهام

دریافت لوح تقدیر و پروانه محصول

1 -دریافت لوح سپاس از اداره مالیاتی بعنوان مؤدی خوش حسابان استان البرز

2 -دریافت لوح تقدیر بعنوان ناشر برتر بازار سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

3 -دارای 67 پروانه ساخت مواداولیه دارو، جایگاه دوم درصنعت شیمی دارویی کشور

4 -دارای 33 محصول داروسازی دانش بنیان

پیام به سهامدار

بر اساس چشم انداز و برنامه تجاری بلند مدت مدیریت، شرکت شیمی دارویی داروپخش (سهامی عام) در سال مالی 1400 علیرغم مشکلات جدی اقتصادی در سطح کشور با تلاش و کوشش فراوان شرایط بهتری را فراهم آوردند، که با توجه به جمیع جهات بهترین نتایج عملی ایجاد شد تولید مواد اولیه دارو و در سال مالی 1401 نیز قصد دارد پایه های رشد آتی شرکت را مستحکم تر نماید.

Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Share on twitter