گزارش توجیهی افزایش سرمایه

afzayesh-sarmaye-report

شما می توانید گزارش بازرس قانونی به مجمع فوق العاده صاحبان سهام درخصوص افزایش سرمایه به همراه گزارش توجیهی هیئت مدیره در این خصوص و همچنین بیانیه ثبت سهام در دست انتشار شرکت های سهامی عام ناشی از افزایش سرمایه شرکتهای تولیدی و خدماتی را از لینک زیر دریافت نمایید؛