افزایش محصولات دانش بنیان شیمی دارویی داروپخش

شیمی دارویی

تعداد محصولات دانش بنیان شرکت به 33 رسید!

3 محصول دیگر شرکت شیمی دارویی داروپخش تاییدیه دانش‌بنیان گرفت و بدین ترتیب، تعداد محصولات دارای تاییدیه دانش بنیان این شرکت به 33 محصول افزایش یافت.کارگروه ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، 3 محصول دیگر شرکت “شیمی دارویی داروپخش” را به عنوان محصولات و خدمات دانش‌بنیان مورد تایید قرار داد.چندی قبل 4 محصول این شرکت موفق به اخذ تاییدیه دانش بنیان شد که با توجه به اینکه شهریور سال 99 نیز، 26 محصول شیمی دارویی داروپخش در فهرست محصولات دانش بنیان قرار گرفته بود، بدین ترتیب تعداد کل محصولات دانش بنیان این شرکت، به 33محصول رسید.این 7 محصول اخیر ، ضمن دانش بنیان شناخته شدن دانش بدست آمده برای توسعه فنی شان، از سوی ستاد زیست فناوری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری مورد تایید قرارگرفتند و جهت تامین هزینه ایجاد دانش فنی، به صندوق توسعه و فناوری معرفی شده اند.خاطرنشان میشود محصولات سطح دانش فنی یک ، دارای بالاترین میزان پیچیدگی فنی برای تحقیق و توسعه‌اند و مشمول همه حمایت‌های قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان هستند.

Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Share on twitter