مجمع عمومی فوق العاده

مجمع دشیمی

سهامداران محترم شرکت شیمی دارویی داروپخش به استحضار می رساند، مجمع عمومی فوق العاده این شرکت روز یکشنبه مورخ 1401/07/10 ساعت 10 صبح در مجموعه تلاش برگزار می گردد.

برای دیدن پخش آنلاین مجمع مذکور می توانید از لینک زیر استفاده نمایید؛

نام کاربری: 5 رقم کد بورسی          

رمزعبور: کد ملی