کسب جایزه برتر فارمکس 2023

جایزه فارمکس 2023

🔹صنایع دارویی در مسیر خودکفایی

🔸کسب عنوان برتر در نمایشگاه بین المللی فارمکس خاورمیانه در بخش API Awards حوزه شرکت برتر در حوزه رشد صادرات افتخاری دیگر در کارنامه شیمی دارویی داروپخش می باشد.

0
لطفا نظرات خود را برای ما ارسال کنید.x