واحد برتر تحقیق و توسعه

r&d-best-unit

شرکت شیمی دارویی داروپخش در سالی که مزین به نام تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرینی می‌باشد، توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت به عنوان واحد برتر تحقیق و توسعه سال 1401 استان تهران برگزیده شد.

این انتخاب با توجه به شاخص های کمی و کیفی فرآیند تحقیق و توسعه شامل: توجه مدیریت ارشد به تحقیق و توسعه در به‌کارگیری منابع مجرب و متخصص، نظارت مستمر بر توسعه محصولات دانش‌بنیان و میزان تاثیر پیشرفت تحقیق و توسعه در سوددهی سازمان، نوآوری‌ها و دستاوردهای تحقیق و توسعه و… انجام شده است.

در مراسم اهدای لوح یادبود برگزیدگان ، مفهوم نوین تحقیق و توسعه که گذر از مفهومR&D  معطوف بر محصول به مفهوم نوآوری در تمام ارکان سازمان از جمله زنجیره تامین، منابع انسانی، پشتیبانی و … می‌باشد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شایان ذکر است  33 محصول دانش‌بنیان در شرکت شیمی دارویی داروپخش در حال تولید می‌باشد.