دیدار مدیرعامل شیمی دارویی داروپخش با خانواده شهدای وردآورد

دکترهوشنگ قاسمی به همراه تعدادی از مدیران این مجموعه به دیدار خانواده یکی از شهدای دفاع مقدس در محله وردآورد تهران رفت.