داروسازی

تایید صلاحیت آزمایشگاه شیمی دارویی داروپخش

تایید صلاحیت آزمایشگاه چیست؟ مرکز ملی تایید صلاحیت آزمایشگاه های کشور، بر اساس استاندارد های بین المللی تایید صلاحیت، آزمایشگاه های شیمی دارویی، برق و الکترونیک، بسته بندی و سلولزی، بیولوژی، میکرو بیلوژی، نساجی و چرم و غیره را صادر… Read More

مجمع دشیمی

مجمع عمومی سالانه شرکت شیمی دارویی داروپخش

مجمع عمومی سالانه شرکت شیمی دارویی داروپخش (سهامی عام) از شرکتهای زیرمجموعه شرکت سرمایهگذاری مواد اولیه داروسازی تامین اجتماعی (شستا) برگزار شد. دارندگان 81/76% سهام شرکت شیمی دارویی داروپخش (سهامی عام) ساعت 10:00 دوشنبه مورخ 1401/03/23 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت… Read More