داروسازی

تایید صلاحیت آزمایشگاه شیمی دارویی داروپخش

تایید صلاحیت آزمایشگاه چیست؟ مرکز ملی تایید صلاحیت آزمایشگاه های کشور، بر اساس استاندارد های بین المللی تایید صلاحیت، آزمایشگاه های شیمی دارویی، برق و الکترونیک، بسته بندی و سلولزی، بیولوژی، میکرو بیلوژی، نساجی و چرم و غیره را صادر… Read More

مواد اولیه دارو

مجمع عمومی سالانه شرکت شیمی دارویی داروپخش

مجمع عمومی سالانه شرکت شیمی دارویی داروپخش (سهامی عام) از شرکتهای زیرمجموعه شرکت سرمایهگذاری مواد اولیه داروسازی تامین اجتماعی (شستا) برگزار شد. دارندگان 81/76% سهام شرکت شیمی دارویی داروپخش (سهامی عام) ساعت 10:00 دوشنبه مورخ 1401/03/23 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت… Read More

بورس شیمی

رتبه‌ی یک ناشران بورس شیمی

ارزیابی ناشران بورس شیمی و توفیق مهم و رتبه‌ی یک شیمی‌دارویی داروپخش. شرکت شیمی‌ دارویی داروپخش در میان۲۸۲ شرکت کننده در ارزیابی ناشران بورس شیمی، توانست عنوان نخست شرکت‌های دارویی را به‌خود اختصاص داده و به عنوان ناشر برتر بازار… Read More