رتبه‌ی یک ناشران بورس شیمی

بورس شیمی

رتبه یک ناشران بورسی

شرکت شیمی‌دارویی داروپخش در میان 282 شرکت کننده، در ارزیابی ناشران بورس شیمی دارویی، توانست عنوان نخست شرکت‌های دارویی را به‌ خود اختصاص داده و به عنوان ناشر برتر بازار سرمایه انتخاب شود. این مراسم صبح روز 23 اسفندماه سال 1400 با حضور مسئولان و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد. رتبه نخست شیمی‌ دارویی داروپخش با بالاترین امتیاز مرهون تلاش و مدیریت دکتر کوچکی (مدیرعامل) و سایر همکاران شرکت شیمی‌دارویی داروپخش است.

 شاخص‌هایی چون:

* افزایش سودآوری

* بهبود مستمر عملکرد

* افشای به‌موقع اطلاعات

* پرداخت سودسهام از طریق سامانه سجام

موارد بالا در دلیل انتخاب رتبه ی یک ناشران بورس شیمی نیز دخیل می باشند.

انتهای مراسم نیز از موضوع از سنجه ی سود آوری هم یاد شد.