استقرار سیستم مدیریت آزمایشگاه مطابق با الزامات استاندارد IEC ۱۷۰۲۵

در دنیای امروز برای رقابت و ماندن در بازار مارکتینگ، کیفیت محصولات در اولویت نخست قرار دارد بنابراین آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت شیمی دارویی داروپخش (آزمایشگاه های فیزیکوشیمی و میکروبیولوژی)، در سال 96 موفق به استقرار سیستم مدیریت آزمایشگاه با الزامات 17025 از سوی شرکت NACI (مرکز تایید صلاحیت ایران) گردیده است که این خود گام بزرگی در جهت پیشبرد اهداف شرکت می باشد.