دانش

کارگروه ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، 26 محصول شرکت “شیمی دارویی داروپخش” را به عنوان محصولات و خدمات دانش‌بنیان تایید کرد.

شرکت شیمی دارویی شهریور 99 فهرست محصولات خود را شامل 63 محصول برای ارزیابی به دبیرخانه کارگروه ارزیابی شرکتها و موسسات دانش بنیان ارائه کرد و این کارگروه که زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت دارد؛ 26 محصول این شرکت را به عنوان محصولات و خدمات دانش بنیان تایید کرد.

محصولات مذکور در دسته دارو و فراورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان ( سنتتیک، گیاهی – طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی ) قرار دارند.

بر اساس تاییدیه مذکور، همه 26 محصول دانش بنیان شرکت شیمی دارویی داروپخش، ماحصل تحقیقات بوده و 12 محصول نیز دارای سطح دانش فنی یک با قابلیت برخورداری از معافیت مالیاتی هستند.

خاطرنشان می‌شود محصولات سطح دانش فنی یک ، دارای بالاترین میزان پیچیدگی فنی برای تحقیق و توسعه‌اند و مشمول همه حمایت‌های قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان می‌باشند