میزبانی از سندیکا و سفیر نیکاراگوئه

شرکت شیمی دارویی ،میزبان سندیکا و سفیر نیکاراگوئه
⭕️ دیروز شرکت شیمی دارویی داروپخش میزبان جلسه هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی شیمیایی و بسته بندی دارویی با آقای ایساک لنین براوو، سفیر محترم نیکاراگوئه در ایران بود.
همچنین در بازدید از سایت تولیدی این شرکت دکتر کوچکی مدیرعامل، اعضای محترم هیات مدیره سندیکا و میهمانان گرامی را در جریان آخرین تولیدات و توسعه خطوط تولیدی شیمی‌دارویی قرار دادند.
⭕️دکتر شریف اعلم رییس اداره ماده اولیه سازمان غذا و دارو و دکتر نائلی مدیر همکاری های بین المللی وزارت بهداشت نیز در این جلسه حضور داشتند.