دانش

کارگروه ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، 26 محصول شرکت “شیمی دارویی داروپخش” را به عنوان محصولات و خدمات دانش‌بنیان تایید کرد. شرکت شیمی دارویی شهریور 99 فهرست محصولات خود را شامل 63 محصول برای ارزیابی به دبیرخانه کارگروه ارزیابی شرکتها… Read More

کسب افتخاری بزرگ برای شیمی دارویی داروپخش در کشور

انتخاب مدیر تولید پلت شیمی دارویی داروپخش به عنوان کارگر نمونه سال 98 طرح پیشنهادی مدیر تولید پلت و دی سی شرکت شیمی دارویی دارپخش، آقای مهندس اینانلو، با عنوان تولید صنعتی NPS) sugar sphere)، در جشنواره امتنان از نخبگان… Read More