«شیمی‌دارویی داروپخش» در رقابت‌ شرکتهای دارای محصولات دانش‌بنیان “سه ‌ستاره” چید

شرکت شیمی‌دارویی داروپخش موفق به کسب جایگاه شرکت «سه ستاره» در حوزه صادرات محصولات خود شد. در این رتبه‌بندی که از سوی باشگاه سرآمدان صادرات دانش‌بنیان ایران (IHTECC) اعلام شد، معیارهایی برای رتبه‌بندی‌ در نظر گرفته شده است که عمده… Read More

مواد اولیه دارو

معرفی صنعت مواد اولیه شیمی دارویی ایران

شرکت شیمی دارویی داروپخش، بخش عظیمی از تولید مواد اولیه دارو کشور را بر عهده دارد، از جمله دارو های انسانی و دامی با توجه به داروی با کیفیت و اطمینان از استمرار آن در هر شرایط، یکی از دغدغه… Read More